Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Proefles

Bij een cursus van 17 lessen is de eerste les een vrijblijvende proefles. Een inschrijving via een papieren formulier of via internet is dan ook een voorlopige. Door het volgen van één of meerdere vervolglessen van betreffende cursus maakt u de voorlopige inschrijving, en daarmee uw betalingsverplichting voor de hele cursus (of bij Zumba® / Bootcamp tot u aangeeft te willen stoppen met inachtneming van de opzegtermijn), automatisch definitief. In dat geval geldt de proefles als eerste te betalen les. Ziet u na de proefles af van de cursus, hoeft u deze eerste les niet te betalen.

Internet

Om het milieu te sparen zullen wij belangrijke informatie zoveel mogelijk via e-mail versturen. Vul daarom het e-mailadres waarop u deze informatie wilt ontvangen duidelijk in. U kunt u ons ook volgen via Facebook en Instagram.

De lessen

De meeste cursussen bestaan uit 17 lessen. We geven twee cursussen per jaar. Bij Zumba® en Bootcamp bestaat ook de mogelijkheid om een strippenkaart voor 4 lessen te kopen. Afhankelijk van de soort cursus duurt een les 45 tot 90 minuten, inclusief een pauze. De actuele prijzen van alle cursussen staan per cursus vermeld. In principe worden de lessen wekelijks op de afgesproken tijd gegeven, behalve tijdens de (school)vakanties en bij onvoorziene omstandigheden. Bij ziekte van de dansleraar / danslerares of andere uitzonderlijke omstandigheden zullen de uitgevallen lessen tot een maximum van 2 per cursus van 17 lessen niet worden ingehaald, en vindt geen teruggave van lesgeld plaats. In alle andere gevallen wordt een uitgevallen les altijd ingehaald. Wanneer u een keer verhinderd bent, bestaat de mogelijkheid een les in dezelfde week in te halen op de parallelgroep, mits er een dergelijke parallelgroep bestaat. Bij Zumba® of Bootcamp bestaat de mogelijkheid een “Zumba® / Bootcamp onbeperkt” cursus te volgen voor extra lessen. Bij een strippenkaart Zumba® of Bootcamp kunnen extra lessen alleen worden gevolgd met een extra strip. Door u niet gevolgde lessen kunnen niet in mindering worden gebracht.

Betaling van lesgeld (zie voor Zumba® en Bootcamp ook de extra bepalingen hierna)

Een aangekondigde cursus gaat door bij voldoende belangstelling. Betaling van het verschuldigde lesgeld kan ineens of in drie termijnen (in dat geval vermeerderd met € 6,‑‑ administratiekosten). Betalen kan via zelf overmaken per bank (binnenkort via onze website met iDeal) of contant tijdens de les. NB: we hebben geen pin-automaat. De termijnbetalingen zijn als volgt:

1e termijn, direct na inschrijving: de helft van het cursusbedrag + € 6,— administratiekosten, afgerond naar boven in hele Euro’s.

2e termijn, na de vierde les: de helft van het resterende bedrag, afgerond naar boven in hele Euro’s.

3e termijn, na de achtste les: het resterende bedrag.

De cursist is pas verzekerd van een plaats na betaling van minimaal de helft van het cursusgeld.

Wanneer een cursist(e) later in de cursus instroomt, kan er een ander cursusbedrag worden afgesproken waarbij de lessen van de cursus vóór de datum van instroming niet in rekening worden gebracht. Bij instromen na de achtste les is betaling in termijnen niet meer mogelijk. Onze overige voorwaarden en privacyverklaring zijn ook voor cursisten die later instromen van kracht.

Extra bepalingen betaling van lesgeld voor Zumba® of Bootcamp

Als u met Zumba® / Bootcamp begint en u stroomt daarmee later in een cursus in, dan hoeft u de gemiste lessen van die cursus niet te betalen.

Geeft u in de loop van een cursus aan met Zumba® / Bootcamp te willen stoppen, dan geldt een opzegtermijn van 4 lessen (vakanties niet meegerekend). U krijgt dan het geld van alle lessen van die cursus na die 4 lessen terug, vooropgesteld dat die zijn betaald. De betaalde lessen van de opzegtermijn mag u uiteraard blijven volgen. Stoppen aan het eind van een cursus kan altijd zonder betalingsconsequenties.

Strippenkaart:

Bij Zumba® of Bootcamp bestaat ook de mogelijkheid om niet in cursusverband maar met een strippenkaart de lessen te volgen. Bij een strippenkaart koopt u bij vooruitbetaling een kaart voor 4 lessen. De strippenkaarten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar op iemand anders.

De betaling van een strippenkaart kan uitsluitend contant.

Bij stoppen van Zumba® of Bootcamp met een strippenkaart hebt u geen recht op restitutie van de reeds betaalde strippenkaarten.

Thema-avonden en workshops

Voor leerlingen en introducés organiseren wij naast de wekelijkse lessen regelmatig een dansavond (al dan niet met een thema) en workshops. Tijden en prijzen worden van tevoren bekendgemaakt, o.a. via onze website en/of op social media.

Consumpties en roken

Net als in andere horecagelegenheden is het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren en/of drank verboden. Tijdens de lessen en dansavonden is het gebruik van alcoholische dranken toegestaan voor leerlingen vanaf 18 jaar. Vanaf 1 juli 2008 is roken verboden in alle openbare gelegenheden en de horeca. Wij hebben voor de rokers geen aparte rookruimte. Er is buiten wel een asbak tegen de gevel.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Impulse Dance Studio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Impulse Dance Studio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier cq inschrijfformulier op de website aan Impulse Dance Studio verstrekt.

WAAROM IMPULSE DANCE STUDIO GEGEVENS NODIG HEEFT

Impulse Dance Studio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als daar redenen voor zijn, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, o.a. voor het versturen van nieuwsbrieven.

Daarnaast kan Impulse Dance Studio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG IMPULSE DANCE STUDIO GEGEVENS BEWAART EN GEBRUIKT

Impulse Dance Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe ontvangt u van ons geen nieuwsbrieven meer met ingang van het seizoen waarin u niet langer als cursist ingeschreven bent en indien wel, kunt u zich hiervoor uitschrijven (zie gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

DELEN MET ANDEREN

Impulse Dance Studio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

FOTO’S EN VIDEO’S

Tijdens uitvoeringen en andere gelegenheden kan Impulse Dance Studio opnamen (laten) maken. Een kopie hiervan kan b.v. aangeboden worden aan (ouders van) leerlingen of gebruikt worden voor promotionele doeleinden (b.v. plaatsing op onze website of social media). Indien u daartegen bezwaar hebt kunt u dat per mail aangeven via info@impulse.dance. Uiteraard hebben wij geen zeggenschap over het gebruik van opnamen gemaakt door u zelf of door derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Impulse Dance Studio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden door Impulse Dance Studio niet aan derden verstrekt.

Impulse Dance Studio heeft internet browsers geen toestemming gegeven om via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@impulse.dance. Impulse Dance Studio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.