Coronavirus: ons beleid

Het RIVM en de regering komen regelmatig met nieuwe richtlijnen betreffende het indammen van het Coronavirus.

We proberen niet alleen deze richtlijnen, maar ook ons gezonde verstand en gevoel hierin te volgen.

Laatste update 21 juni 2021:

De Coronaregels worden steeds meer versoepeld.

Dat betekent dat wij alle lessen weer kunnen geven in ons pand. Natuurlijk gelden hierbij nog wel basisregels zoals het zoveel mogelijk in acht nemen van de 1,5 meter afstand.

Kijk op regels voor binnen en buiten voor de maatregelen.

Wat zijn de regels met betrekking tot onderlinge afstand?

Wil je het precies weten kijk dan op de site van de rijksoverheid over afstand houden

Voor de lessen in ons pand verzoeken we iedereen zich zo veel mogelijk te houden aan de volgende regels:

Hoe kan de 1½ meter maatregel gewaarborgd blijven buiten de dansschool?

Omdat het Marktpad vrij smal is, kunnen we de 1½ meter maatregel alleen waarborgen als iedereen zich aan het volgende houdt:

Kom zo laat mogelijk, niet eerder dan 5 minuten vóór aanvangstijd naar de les. Kom uitsluitend van de kant van het Europaplein (Albert Heijn) en ga via de normale ingang naar binnen als we de deur open doen. Na afloop van de les gaan de leerlingen naar buiten via de nooduitgang naast de bar/disco in de bovenzaal. Ga dan direct weg en uitsluitend via de Markt (Café Anneke) zodat je de komende leerlingen niet kruist. Voor de ouders van de jongste leerlingen: Kom met zo min mogelijk begeleiders, ga NIET mee naar binnen en haal je kind op de goede plaats (bij de nooduitgang) weer op. Blijf niet onnodig hangen op het smalle Marktpad, dan sta je ook geen andere voorbijgangers in de weg.

Hoe kan de 1½ meter maatregel gewaarborgd blijven binnen de dansschool?

Houd onderling 1½ meter afstand bij het naar binnen gaan. Neem zo min mogelijk extra spullen mee en neem die mee de danszaal in. Leg ze zodanig neer dat ze de spullen van een ander niet raken. Dus geen jassen en andere voorwerpen in de garderobe, die toegang is veel te smal voor meerdere personen tegelijk.

Tijdens het dansen (maar alleen dan) hoeven dansers zich volgens de huidige richtlijnen niet te houden aan de 1½ meter afstand, maar het is natuurlijk wel verstandig dat wel te doen. Bij de huidige grootte van de groepen is dat ook goed mogelijk, dus neem als het kan voldoende ruimte om je heen. Houd steeds 1½ meter afstand tot de dansleraar / danslerares. Ook buiten het dansen om (pauze, toiletbezoek, binnenkomen, weggaan) blijft minstens 1½ meter verplicht voor 18 jaar en ouder. Dansparen met een vaste danspartner mogen gewoon samen dansen, maar ook hier is het verstandig om 1½ afstand meter te houden ten opzichte van een ander danspaar.

Welke regels hanteren we voor de hygiëne en toiletbezoek?

Kom in geen geval naar de dansles als je last hebt van verkoudheidsverschijnselen, benauwdheid, koorts of andere verschijnselen die zouden kunnen wijzen op een Corona besmetting. Blijf ook thuis in quarantaine als iemand in het gezin Covid-19 heeft.

Wij hebben in de dansruimtes luchtverwarming c.q. -koeling, waardoor we de danszalen zo optimaal mogelijk kunnen ventileren (al dan niet gekoeld of verwarmd) met 100% buitenlucht.

Was zo kort mogelijk van tevoren thuis je handen volgens de richtlijnen en ga zo nodig naar het toilet. Probeer zo min mogelijk van onze toiletten gebruik te maken.

Bij binnenkomst in de dansschool krijgt iedereen desinfecterende spray / gel voor de handen aangeboden.

Als je tijdens de les of pauze toch naar het toilet moet, kijk dan goed of er niemand anders in de garderoberuimte is en wacht zo nodig even in de hal. De toegangsdeuren naar het heren- en damestoilet zijn voorzien van een omkeerbaar kaartje. De groene voorkant heeft het opschrift “vrij”, de rode achterkant het opschrift “bezet”. Zet het kaartje op “bezet” als je naar binnen gaat en weer op “vrij” als je weggaat. Ga de toiletruimte niet in als die bezet is en wacht in de hal. Als je na het toiletbezoek je handen hebt gewassen,  gebruik dan de papieren wegwerphanddoekjes die daar liggen. Gooi de gebruikte handdoekjes in de daarvoor bestemde prullenbak.

Welke andere maatregelen nemen we voor de hygiëne?

De horeca binnen, dus ook die in onze dansschool, is nog even dicht. Neem daarom voor in de pauze zo nodig je eigen water of andere drank mee.

Bij binnenkomst, weggaan en in de pauze ben je volgens het protocol geen danser meer en moet je zoveel mogelijk en boven de 18 jaar zeker 1½ meter onderlinge afstand bewaren. Houd daar rekening mee, ook met de trap op- en afgaan als je naar de benedenzaal gaat. Verkeer op de trap naar boven heeft voorrang op verkeer naar beneden. Wacht dus zo nodig in de hal boven tot de trap weer vrij is.

Voor de Stijldansers en Salsadansers:

Zoals boven vermeld mogen “vaste” danspartners met elkaar dansen, ongeacht of je wel of niet één huishouden deelt. Als we weer binnen mogen dansen ben je in de pauze echter geen danser en gelden de horecaregels. Dat betekent boven de 18 jaar 1½ meter afstand tot een ander tenzij je één huishouden deelt. Onze tafels in de benedenzaal staan dan ook op voldoende afstand tot elkaar.

Tot slot:

We hebben de afgelopen cursus geprobeerd met online lessen, de wekelijks live uitgezonden danceparty op zondag en later de buitenlessen op een mooie locatie iedereen zoveel mogelijk tevreden te stellen en plezier in dansen te laten houden. Ook hebben we ons aan onze belofte gehouden om de septembercursus gewoon af te maken op een zo normaal mogelijke manier, al is dat wel volgens het “nieuwe normaal”.

We willen iedereen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.