Veranderingen door Corona

Door de coronamaatregelen zijn er een paar veranderingen ten opzichte van ons normale programma. Het zijn de volgende:

Nieuwe cursussen

Vanaf 29 maart zijn we gestart met nieuwe cursussen.

Zie voor de tijden overzicht cursustijden voor alle lessen.

De cursussen die later met een korte cursus van 8 lessen (Ballet IV 13 lessen) starten zijn Zumba, Bootcamp, Streetdance volwassenen, Stijldansen Gevorderd en Klassiek Ballet IV (volwassenen). De prijzen zijn daaraan aangepast. De overige Stijldansgroepen en Salsa starten in september met een nieuwe cursus.

Betalen van lesgeld

Door de onzekere Coronamaatregelen hebben we besloten de betaling van het lesgeld van de cursussen die in de week van 28 maart zijn gestart over 5 maandelijkse termijnen te verdelen, zonder extra bijkomende kosten (deze regeling geldt niet voor de later gestarte korte cursussen). Niet elke maand heeft evenveel lesdagen, het is een gemiddelde en elke cursus bestaat uit 17 lessen. Zie ook ons vakantieschema.
Het maandbedrag is €21,40 voor Kleuterballet, €31,60 voor CameraStar en voor de overige cursussen €28,50. Voor Ballet 2, 3 en 4 zijn de prijzen inmiddels aangepast aan de veranderde lengte per les (zie verstuurde mail en vermelding bij de betreffende cursus).

Tenzij we aangeven het innen van lesgeld tijdelijk te willen stoppen, dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling. De termijnen zijn: na de proefles, en vervolgens eind van de maanden april, mei, juni en juli. Uiteraard mag contant betalen en/of betaling van het hele cursusbedrag ineens ook. Ons IBAN is NL09 ABNA 0247 4610 75 t.n.v. Impulse Dance Studio.

Donatie

Voor de cursussen die pas later starten hebben we video’s uitgebracht en / of extra Zoom lessen gegeven, zodat iedereen die dat wilde toch bezig kon blijven met dansen. Hebt u dit initiatief gewaardeerd, dan kunt U ons hier steunen met een gift. Het is een vrijwillige bijdrage, u bent nergens toe verplicht, we zijn blij met elk bedrag.