Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Proefles

De eerste les is een vrijblijvende proefles. Een inschrijving via een papieren formulier of via internet is voor die cursisten dan ook een voorlopige. Door het volgen van één of meerdere vervolglessen van betreffende cursus of Zumba fitness / Dance Workout maakt u de voorlopige inschrijving, en daarmee uw betalingsverplichting voor de hele cursus (of bij Zumba / Dance Workout tot u aangeeft te willen stoppen), automatisch definitief. In dat geval geldt de proefles als eerste te betalen les. Ziet u na één les af van de cursus, hoeft u deze eerste les niet te betalen.

Internet

Om het milieu te sparen zullen wij belangrijke informatie zoveel mogelijk via e-mail versturen. Vul daarom het e-mailadres waarop u deze informatie wilt ontvangen duidelijk in. U kunt u ons ook volgen via Facebook en Instagram.

De lessen

De meeste cursussen bestaan uit 17 lessen. We geven twee cursussen per jaar. Afhankelijk van de soort cursus duurt een les 60 tot 90 minuten, inclusief een pauze. De actuele prijzen van alle cursussen staan per cursus vermeld. In principe worden de lessen wekelijks op de afgesproken tijd gegeven, behalve tijdens de (school)vakanties en bij onvoorziene omstandigheden. Bij Zumba en Dance Workout is er niet echt sprake van een cursus en is de betaling ook anders geregeld. Bij ziekte van de dansleraar / danslerares of andere uitzonderlijke omstandigheden zullen de uitgevallen lessen tot een maximum van 2 per cursus van 17 lessen niet worden ingehaald, en vindt geen teruggave van lesgeld plaats. In alle andere gevallen wordt een uitgevallen les altijd ingehaald. Wanneer u een keer verhinderd bent, bestaat de mogelijkheid een les in dezelfde week in te halen op de parallelgroep, mits er een dergelijke parallelgroep bestaat. Bij een Zumba- of Dance Workout-abonnement bestaat de mogelijkheid een “Zumba/Dance Workout onbeperkt” abonnement te nemen voor extra lessen. Bij een strippenkaart Zumba of Dance Workout kunnen extra lessen alleen worden gevolgd met een extra strip. Door u niet gevolgde lessen kunnen niet in mindering worden gebracht.

Betaling van lesgeld (voor Zumba gelden andere bepalingen, zie hierna)

Een aangekondigde cursus gaat door bij voldoende belangstelling. Betaling van het verschuldigde lesgeld kan ineens of in drie termijnen (in dat geval vermeerderd met € 6,‑‑ administratiekosten). Betalen kan via zelf overmaken per bank (binnenkort via onze website met iDeal) of contant tijdens de les. NB: we hebben geen pin-automaat. De termijnbetalingen zijn als volgt:

1e termijn, direct na inschrijving: de helft van het cursusbedrag + € 6,— administratiekosten, afgerond naar boven in hele Euro’s.

2e termijn, na de vierde les: de helft van het resterende bedrag, afgerond naar boven in hele Euro’s.

3e termijn, na de achtste les: het resterende bedrag.

De cursist is pas verzekerd van een plaats na betaling van minimaal de helft van het cursusgeld.

Wanneer een cursist(e) later in de cursus instroomt, kan er een ander cursusbedrag worden afgesproken waarbij de lessen van de cursus vóór de datum van instroming niet in rekening worden gebracht. Bij instromen na de achtste les is betaling in termijnen niet meer mogelijk. Onze overige voorwaarden en privacyverklaring zijn ook voor cursisten die later instromen van kracht.

Betaling van lesgeld voor Zumba fitness of Dance Workout

De betaling van het lesgeld gaat als volgt:

Bij een abonnement:

Bij een abonnement verplicht u zich tot maandelijkse betaling van het cursusgeld, 10 maanden per jaar. In juli en augustus staat de betaling stil i.v.m. de zomervakantie. In de eerste week van de maand dient niet alleen die nieuwe maand, maar ook de daaropvolgende maand betaald te zijn, steeds € 26,50 per maand volgens onderstaand schema. Tijdens de instroommaand bedraagt het lesgeld € 7,80 per week. U kunt ook aangeven een “Zumba/Dance Workout onbeperkt” abonnement te willen hebben à € 39,75 per maand en tijdens de instroommaand € 11,70 per week. Betalen kan via zelf overmaken per bank (binnenkort via onze website met iDeal) of contant tijdens de les. NB: we hebben geen pin-automaat.

Betalingsschema Zumba® Fitness en Dance Workout bij een abonnement:

de laatste week van september betaalt u voor oktober

de laatste week van oktober betaalt u voor november

enz.

de laatste week van juni betaalt u voor september, omdat in juli en augustus de lessen en betaling stilstaan.

 

Bij een strippenkaart:

Bij een strippenkaart koopt u bij vooruitbetaling een kaart voor 4 lessen voor € 35,–.

De betaling hiervan kan uitsluitend contant.

Stoppen met Zumba® Fitness of Dance Workout

Als u wilt stoppen met de cursus Zumba® of Dance Workout geeft u dat aan ons te kennen. U hebt geen recht op restitutie van de reeds betaalde termijnen of strippenkaarten. Die reeds betaalde lessen mag u uiteraard wel blijven volgen.

Thema-avonden en workshops

Voor leerlingen en introducés organiseren wij naast de wekelijkse lessen regelmatig een dansavond (al dan niet met een thema) en workshops. Tijden en prijzen worden van tevoren bekendgemaakt, o.a. via onze website en/of op social media.

Consumpties en roken

Net als in andere horecagelegenheden is het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren en/of drank verboden. Tijdens de lessen en dansavonden is het gebruik van alcoholische dranken toegestaan voor leerlingen vanaf 18 jaar. Vanaf 1 juli 2008 is roken verboden in alle openbare gelegenheden en de horeca. Wij hebben voor de rokers geen aparte rookruimte. Er is buiten wel een asbak tegen de gevel.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Impulse Dance Studio kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Impulse Dance Studio, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier cq inschrijfformulier op de website aan Impulse Dance Studio verstrekt.

WAAROM IMPULSE DANCE STUDIO GEGEVENS NODIG HEEFT

Impulse Dance Studio verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, o.a.voor het versturen van nieuwsbrieven.

Daarnaast kan Impulse Dance Studio uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG IMPULSE DANCE STUDIO GEGEVENS BEWAART EN GEBRUIKT

Impulse Dance Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe ontvangt u van ons geen nieuwsbrieven meer met ingang van het seizoen waarin u niet langer als cursist ingeschreven bent en indien wel, kunt u zich hiervoor uitschrijven (zie gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

DELEN MET ANDEREN

Impulse Dance Studio verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

FOTO’S EN VIDEO’S

Tijdens uitvoeringen en andere gelegenheden kan Impulse Dance Studio opnamen (laten) maken. Een kopie hiervan kan b.v. aangeboden worden aan (ouders van) leerlingen of gebruikt worden voor promotionele doeleinden (b.v. plaatsing op onze website of social media). Indien u daartegen bezwaar hebt kunt u dat per mail aangeven via info@impulse.dance. Uiteraard hebben wij geen zeggenschap over het gebruik van opnamen gemaakt door u zelf of door derden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Impulse Dance Studio worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Impulse Dance Studio gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Impulse Dance Studio maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Impulse Dance Studio bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Impulse Dance Studio te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Impulse Dance Studio heeft hier geen invloed op.

Impulse Dance Studio heeft Google geen toestemming gegeven om via Impulse Dance Studio verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@impulse.dance. Impulse Dance Studio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.